lördag, 30 May 2020
A+ R A-
×

fel

The webmaster has forbidden your access to this site

Ventilation

Livsviktig ventilationVarför är det så viktigt med ventilation?

Frisk och bra luft ger friska barn

Ventilation är något som många glömmer bort, ofta med dålig inomhusmiljö och försämrad hälsa som resultat. Innemiljön hemma har påverkan på vår hälsa och det ska naturligtvis inte vara farligt att vistas i sitt eget hem!

Världens största forskningsprojekt om inomhusluft, den så kallade Värmlandsstudien, visar dock att det så många gånger inte är fallet. Vårt boende har förändrats kraftigt genom åren. Våra bostäder blir allt tätare och eftersom få av oss tänkt på att i motsvarande grad förbättra ventilationen, står luften inomhus stilla. Det är inte många svenska bostäder som når upp till myndigheternas krav på 0,5 luftomsättningar per timme!

Vi har alltså under lång period minskat luftomsättningen i våra bostäder – samtidigt som antalet fall av astma och allergi ökat kraftigt. Studier visar att det finns ett klart samband mellan låg luftomsättning i bostaden, och astma och allergi hos barn.

De flesta av oss är noga med vad vi äter och dricker, men något vi ofta glömmer är luften vi andas. En vuxen människa andas ca 25 kg eller 20 000 liter luft varje dag.Vi som bor i Sverige tillbringar dessutom 90 % av vår tid inomhus och hälften av den tiden är vi hemma. Luften vi andas tar vi som en självklarhet och förutsätter att den är bra.

 

På Energimyndighetens hemsida kan du läsa mer om ventilation. Bland annat står det så här:

"God ventilation i våra bostäder är viktigt både för vår och husets hälsa. Minst en gång varannan timme bör inomhusluften ersättas med ny uteluft.

God luftkvalitet är viktig för välbefinnandet hos dem som vistas i bostaden. Ventilation är nödvändig för att transportera bort fukt och upprätthålla en bra komfort. Många drabbas av koncentrationssvårigheter, dålig trivsel och till och med sjukdomssymptom om innemiljön är dålig.
Materialen i byggnaden kan också ta skada av dålig ventilation på lång sikt och leda till sjuka-hus-syndromet.

Grundprincipen i ventilation är att ta in luften (tilluft) utifrån i rena utrymmen såsom sovrum och vardagsrum och föra ut den förbrukade luften (frånluft) i kök och badrum/toalett. I system med styrda luftflöden kan man ha både till- och frånluft i samma rum.

God ventilation med värmeåtervinning sparar också energi genom att energin i den varma inomhusluften tas tillvara och överförs till den inkommande kalla uteluften. "

 

Olika lokaler kräver olika ventilation

Skolor

Luftens kvalitet och temperatur är avgörande för arbetsprestationerna i skolan. Det är också avgörande för hur lärare och elever uppfattar sin arbetsmiljö. Forskning visar tydliga samband mellan bra ventilation och arbetsresultat. Är luften dålig så är det otroligt svårt för både elev och personal att koncentrera sig och prestera.

 

Affärslokaler

Inneklimatet i stora affärslokaler har särskilda behov. Temperaturen ska vara jämn under hela året och under hela dagen, oavsett utetemperatur.

 

Kontorslokaler

I kontorslokaler har man oftast värmeöverskott från människor, datautrustning, mm. Behovet att ha jämn temperatur och ett bra inneklimat oavsett utetemperatur och årstid är stort. Ofta har man också behov av enskilda variationer på rumsnivå.

 

När du behöver hjälp med ny eller befintlig ventilationsutrustning så är det JEMT AB du ska kontakta.

För dig som driver en kommersiell fastighet erbjuder vi serviceavtal samt jourservice.

Kontakta oss

 

063-1310100640-38010

service@jemt.se