×

fel

The webmaster has forbidden your access to this site

Pumpar för bergvärme

 

Bergvärmepump från CTC - med besparingar på upp till 85%

pic2Bergvärmepump är en populär uppvärmningsform och är en av de värmepumpar som ökar mest på marknaden. En bergvärmepump värmer upp huset genom att utnyttja den värme som lagrats i berggrunden. För att kunna använda bergvärme behöver man borra ett hål i marken. En bergvärmepump kräver el för att drivas men är ändå klimatvänlig då värmepumpen skapar med värme än den förbrukar.

Bergvärme är en driftsäker värmekälla.

I berggrunden är temperaturen stabil. Solenergi lagras i grundvattnet och återanvänds med hjälp av en bergvärmepump. För att komma åt denna energiresurs borrar vi ner till det djup som krävs (i Jämtland är det oftast 150-200 m). I det vattenfyllda hålet installeras en s.k. kollektorslang. Därifrån hämtar cirkulerande vätska värme från berget till din begrvärmepump.

 

Med bergvärme kan du spara upp till 85%.

COP är ett mått på bergvärmepumpens verkningsgrad – hur mycket du sparar. Av 1 kWh el får du ut upp till 5,62 kWh värmeenergi, alltså en värmefaktor (COP) på upp till hela 5,62. Den höga verkningsgraden gör att du kan spara upp till närmare 85%!

Jämnare värme ger högre komfort.

Värmepumpar från CTC ger betydligt jämnare värme utan att temperaturen svänger upp och ned. Radiatorer och golv får alltid exakt temperatur.

  • Driftsäker, stabil värmekälla.
  • Bra även för små tomter.
  • Liten inverkan på tomten.
  • Syns inte ute (värmepumpen inomhus).
  • Kan ge komfortkyla.
  • Enkel att kombinera med solvärme.

För- och nackdelar.

+lika effektivt året om eftersom den inte påverkas av vädret

- för att få installera en bergvärmepump behöver du tillstånd från kommunen

 

Om du är intresserad av bergvärme, kontakta oss för ett personligt besök och en offert. JEMT AB ombesörjer allt från projektering till igångkörning av din värmepump. Genom våra goda kontakter kan vi även ombesörja borrning, om du inte föredrar att själv ordna detta.

CTC partner green no shade XSVi säljer främst bergvärmepumpar från CTC. Du kan läsa mer om deras olika bergvärmepumpar under "CTC" i menyn ovan, under valet "Leverantörer". Vi hjälper dig att välja rätt pump utifrån dina och fastighetens behov och förutsättningar.