×

fel

The webmaster has forbidden your access to this site

Luftvärmepumpar

 

Luft/vatten värmepump

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump passar bäst för uppvärmning av mindre hus med lågt energibehov. Frånluftsvärmepumpen fungerar så att den återvinner den värme som via ventilationen går ut från en byggnad för att sedan återföra den till värmesystemet. Att installera en frånluftsvärmepump är enkelt och billigt och man jämför med att installera till exempel sjövärme.

För- och nackdelar

+ Inomhusluften har ungefär samma temperatur året om
- Fungerar bara i hus med vattenburet värmesystem (detta kan vi på JEMT AB hjälpa dig med)

 

Luft-luft värmepump

En luft-luftvärmepump består av en utomhus- och en inomhusdel. Utomhusdelen hämtar värme från utomhusluften. Värmepumpen värmer endast upp luften i huset och kan således inte användas för uppvärmning av varmvatten men är ett bra komplement till någon annan form av energikälla och kan bidra med 33-55 procent av husets värmebehov. Luft-luftvärmepumpen passar främst för hus med öppen planlösning.

För- och nackdelar

+ Lätt att installera och den kan även användas som avfuktare
- Kan inte användas för produktion av varmvatten

 

Luft-vatten värmepump

Har du ett redan fungerande vattenburet system för värmedistribution så kan en luft-vattenvärmepump vara ett bra alternativ. Värmepumpen placeras oftast utomhus och kopplas sedan till ett vattenburet uppvärmningssystem. Med en CTC EcoAir av hög kvalitet från CTC har du möjlighet att med hjälp av luftvärme sänka din energiförbrukning med upp till 65 %.

En luft/vatten värmepump ska absolut inte jämföras med en luftvärmepump, se ovan. En luftvärmepump producerar endast värme medan en luft/vatten värmepump levererar både värme och varmvatten till huset. Den hämtar energi från utomhusluften ner till -22°C.

CTC luft/vatten värmepumpar finns för installation utomhus (CTC EcoAir), vilket är vanligast. Alla CTC-värmepumpar kan också installeras så att den samkörs med andra värmesystem. 

För- och nackdelar

+ Kräver inga större ingrepp på tomten. Ingen borrning, ingen kollektorslang.
+ Låg investeringskostnad. Enklare installation
+ Hög verkningsgrad
+ Tack vare vår unika Energyflexteknik har du full valfrihet att komplettera med andra energikällor, till exempel sol
- Är mest effektiv i södra och mellersta Sverige.

 

CTC partner green no shade XSMitsubishi ElectricVi säljer främst värmepumpar från CTC, Bosch och Mitsubishi Electric. Du kan läsa mer om deras olika värmepumpar  i menyn ovan, under valet "Leverantörer". Vi hjälper dig att välja rätt pump utifrån dina och fastighetens behov och förutsättningar.bosch logo ifl