×

fel

The webmaster has forbidden your access to this site

Pumpar för jordvärme / markvärme

Jordvärme- / markvärmepumpar från CTC - med hög komfort och besparingar på upp till 85 %

Jordvärme från CTCJordvärmepumpen utvinner energi genom att nyttja den värme som lagrats i marken. Använder du jordvärme slipper du borra ett hål på tomten. Istället grävs en kollektorslang ner i jorden på ca 1,5 meters djup. För att kunna installera jordvärme så behöver du ha ett vattenburet uppvärmningssystem - även det är något JEMT AB kan hjälpa dig med.

 

Markvärme / jordvärme – ingen borrning, lägre installationskostnad.

Det finns värmetillgångar under våra fötter. Markens ytskikt lagrar solens energi i form av jordvärme. Jordvärme framtas genom att en 200–500 meter lång kollektorslang grävs ned i slingor till frostfritt djup. Cirkulerande vätska i slangen tar upp markvärme till värmepumpen. En markvärmepump tar hand om och fördelar jordvärmen något som sänker energi-förbrukningen med upp till 85%.

 

Markvärme / jordvärme, spara upp till 85 %.

COP är ett mått på markvärmepumpens verkningsgrad – hur mycket du sparar. Av 1 kWh el får du ut 5,62 kWh värmeenergi, alltså en värmefaktor (COP) på hela 5,62. Den höga verkningsgraden gör att du kan spara upp till närmare 85%!

 

Jämnare värme ger högre komfort.

Värmepumparna från CTC ger betydligt jämnare värme utan att temperaturen svänger upp och ned. Radiatorer och golv får alltid exakt temperatur

  • Ingen borrning, lägre installationskostnad.
  • Relativt stabil värmekälla.
  • Kan ge komfortkyla.
  • Enkel att kombinera med solvärme.

För- och nackdelar.

+ Du slipper kostnaderna för borrning
- Kräver en stor tomtyta
- För att få installera en jordvärmepump behöver du få tillstånd från kommunen

 

CTC partner green no shade XSJEMT AB säljer främst bergvärmepumpar från CTC. Du kan läsa mer om deras olika bergvärmepumpar under "CTC" i menyn ovan, under valet "Leverantörer". Vi hjälper dig att välja rätt pump utifrån dina och fastighetens behov och förutsättningar.