lördag, 30 May 2020
A+ R A-
×

fel

The webmaster has forbidden your access to this site

Värmepumpar

Installation och service av berg- jord- och luftvärmepumpar

Värmepumpen tar vara på den värme solen ger genom att utvinna energi från bergvärme, sjövärme och luftvärme. En värmepump kostar en del, men fördelen med att installera den är att den producerar ungefär tre gånger mer energi än den förbrukar, och inom tio år brukar värmepumpen bli en ren plusaffär.

Vilken du väljer beror på hus, behov, tomt och geografiskt läge.

Markvärmepumpar med ett slutet vätskesystem hämtar värme från jord, berg eller vatten.

Luftvärmepumpar hämtar lagrad solenergi från luften och omvandlar energin till varmluft eller varmvatten i ett vattenburet distributionssystem.

Vi på JEMT AB hjälper dig att hitta det bästa alternativet utifrån önskemål, behov och förutsättningar.

 

Hur underhåller jag min värmepump?

Du bör regelbundet låta en fackman se över din värmepump. Exakt hur ofta beror bland annat på storleken på din värmepump. Kontakta oss för information.

Rensa alla filter enligt manual. Har du husdjur bör du rensa inomhusluftfilter oftare, då detta kan påverka funktion en hel del.

Om du har bergvärme ska du läsa av inkommandeköldbärare från borrhålet i mars varje år.

 

Pumpar för bergvärme

 

Bergvärmepump från CTC - med besparingar på upp till 85%

pic2Bergvärmepump är en populär uppvärmningsform och är en av de värmepumpar som ökar mest på marknaden. En bergvärmepump värmer upp huset genom att utnyttja den värme som lagrats i berggrunden. För att kunna använda bergvärme behöver man borra ett hål i marken. En bergvärmepump kräver el för att drivas men är ändå klimatvänlig då värmepumpen skapar med värme än den förbrukar.

Bergvärme är en driftsäker värmekälla.

I berggrunden är temperaturen stabil. Solenergi lagras i grundvattnet och återanvänds med hjälp av en bergvärmepump. För att komma åt denna energiresurs borrar vi ner till det djup som krävs (i Jämtland är det oftast 150-200 m). I det vattenfyllda hålet installeras en s.k. kollektorslang. Därifrån hämtar cirkulerande vätska värme från berget till din begrvärmepump.

 

Med bergvärme kan du spara upp till 85%.

COP är ett mått på bergvärmepumpens verkningsgrad – hur mycket du sparar. Av 1 kWh el får du ut upp till 5,62 kWh värmeenergi, alltså en värmefaktor (COP) på upp till hela 5,62. Den höga verkningsgraden gör att du kan spara upp till närmare 85%!

Jämnare värme ger högre komfort.

Värmepumpar från CTC ger betydligt jämnare värme utan att temperaturen svänger upp och ned. Radiatorer och golv får alltid exakt temperatur.

 • Driftsäker, stabil värmekälla.
 • Bra även för små tomter.
 • Liten inverkan på tomten.
 • Syns inte ute (värmepumpen inomhus).
 • Kan ge komfortkyla.
 • Enkel att kombinera med solvärme.

För- och nackdelar.

+lika effektivt året om eftersom den inte påverkas av vädret

- för att få installera en bergvärmepump behöver du tillstånd från kommunen

 

Om du är intresserad av bergvärme, kontakta oss för ett personligt besök och en offert. JEMT AB ombesörjer allt från projektering till igångkörning av din värmepump. Genom våra goda kontakter kan vi även ombesörja borrning, om du inte föredrar att själv ordna detta.

CTC partner green no shade XSVi säljer främst bergvärmepumpar från CTC. Du kan läsa mer om deras olika bergvärmepumpar under "CTC" i menyn ovan, under valet "Leverantörer". Vi hjälper dig att välja rätt pump utifrån dina och fastighetens behov och förutsättningar.

Pumpar för jordvärme / markvärme

Jordvärme- / markvärmepumpar från CTC - med hög komfort och besparingar på upp till 85 %

Jordvärme från CTCJordvärmepumpen utvinner energi genom att nyttja den värme som lagrats i marken. Använder du jordvärme slipper du borra ett hål på tomten. Istället grävs en kollektorslang ner i jorden på ca 1,5 meters djup. För att kunna installera jordvärme så behöver du ha ett vattenburet uppvärmningssystem - även det är något JEMT AB kan hjälpa dig med.

 

Markvärme / jordvärme – ingen borrning, lägre installationskostnad.

Det finns värmetillgångar under våra fötter. Markens ytskikt lagrar solens energi i form av jordvärme. Jordvärme framtas genom att en 200–500 meter lång kollektorslang grävs ned i slingor till frostfritt djup. Cirkulerande vätska i slangen tar upp markvärme till värmepumpen. En markvärmepump tar hand om och fördelar jordvärmen något som sänker energi-förbrukningen med upp till 85%.

 

Markvärme / jordvärme, spara upp till 85 %.

COP är ett mått på markvärmepumpens verkningsgrad – hur mycket du sparar. Av 1 kWh el får du ut 5,62 kWh värmeenergi, alltså en värmefaktor (COP) på hela 5,62. Den höga verkningsgraden gör att du kan spara upp till närmare 85%!

 

Jämnare värme ger högre komfort.

Värmepumparna från CTC ger betydligt jämnare värme utan att temperaturen svänger upp och ned. Radiatorer och golv får alltid exakt temperatur

 • Ingen borrning, lägre installationskostnad.
 • Relativt stabil värmekälla.
 • Kan ge komfortkyla.
 • Enkel att kombinera med solvärme.

För- och nackdelar.

+ Du slipper kostnaderna för borrning
- Kräver en stor tomtyta
- För att få installera en jordvärmepump behöver du få tillstånd från kommunen

 

CTC partner green no shade XSJEMT AB säljer främst bergvärmepumpar från CTC. Du kan läsa mer om deras olika bergvärmepumpar under "CTC" i menyn ovan, under valet "Leverantörer". Vi hjälper dig att välja rätt pump utifrån dina och fastighetens behov och förutsättningar.

Pumpar för sjövärme

 

Sjövärmepump från CTC - besparingar på upp till 85%

Sjövärme från CTC

En sjövärmepump fungerar på samma vis som en jordvärmepump förutom att en sjövärmepump kräver tillgång till en älv eller en sjö. Sjövärmepumpen hämtar värme från sjöbotten med hjälp av en slang som läggs på sjöbotten.

 

Ingen borrning behövs

Principen för sjövärme bygger på att utnyttja den energi som lagras i sjöbottnar. En kollektorslang läggs på botten av ett vattendrag. Cirkulerande vätska i kollektorslangen tar upp värmen som leds till det strandnära huset. Sjövärme sänker energi­förbrukningen med upp till 85%.

 

Spara upp till 85 % med sjövärme.

COP är ett mått på sjövärmepumpens verkningsgrad – hur mycket du sparar. Av 1 kWh el får du ut 5,62 kWh värmeenergi, alltså en värmefaktor (COP) på hela 5,62. Den höga verkningsgraden gör att du kan spara upp till närmare 85%!

 

Jämnare värme ger högre komfort.

Värmepumparna från CTC  ger betydligt jämnare värme utan att temperaturen svänger upp och ned. Radiatorer och golv får alltid exakt temperatur.

 • Låg investeringskostnad.
 • Ingen borrning.
 • Enklare installation.
 • Hög verkningsgrad.
 • Tack vare vår unika Energyflexteknik har du full valfrihet att komplettera med andra energikällor, till exempel sol.

 

För- och nackdelar.

+ Lång livslängd och du slipper kostnaderna för borrning
-  Det kan vara svårare att få tillstånd för sjövärme
- Slangarna kan skadas av till exempel ankare och fiskedon

 

CTC partner green no shade XSVi säljer och installerar främst värmepumpar från CTC. Under "Leverantörer" i menyn ovan kan du läsa mer om deras olika produkter. JEMT AB hjälper dig att välja rätt pump utifrån dina och fastighetens behov och förutsättningar.

Luftvärmepumpar

 

Luft/vatten värmepump

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump passar bäst för uppvärmning av mindre hus med lågt energibehov. Frånluftsvärmepumpen fungerar så att den återvinner den värme som via ventilationen går ut från en byggnad för att sedan återföra den till värmesystemet. Att installera en frånluftsvärmepump är enkelt och billigt och man jämför med att installera till exempel sjövärme.

För- och nackdelar

+ Inomhusluften har ungefär samma temperatur året om
- Fungerar bara i hus med vattenburet värmesystem (detta kan vi på JEMT AB hjälpa dig med)

 

Luft-luft värmepump

En luft-luftvärmepump består av en utomhus- och en inomhusdel. Utomhusdelen hämtar värme från utomhusluften. Värmepumpen värmer endast upp luften i huset och kan således inte användas för uppvärmning av varmvatten men är ett bra komplement till någon annan form av energikälla och kan bidra med 33-55 procent av husets värmebehov. Luft-luftvärmepumpen passar främst för hus med öppen planlösning.

För- och nackdelar

+ Lätt att installera och den kan även användas som avfuktare
- Kan inte användas för produktion av varmvatten

 

Luft-vatten värmepump

Har du ett redan fungerande vattenburet system för värmedistribution så kan en luft-vattenvärmepump vara ett bra alternativ. Värmepumpen placeras oftast utomhus och kopplas sedan till ett vattenburet uppvärmningssystem. Med en CTC EcoAir av hög kvalitet från CTC har du möjlighet att med hjälp av luftvärme sänka din energiförbrukning med upp till 65 %.

En luft/vatten värmepump ska absolut inte jämföras med en luftvärmepump, se ovan. En luftvärmepump producerar endast värme medan en luft/vatten värmepump levererar både värme och varmvatten till huset. Den hämtar energi från utomhusluften ner till -22°C.

CTC luft/vatten värmepumpar finns för installation utomhus (CTC EcoAir), vilket är vanligast. Alla CTC-värmepumpar kan också installeras så att den samkörs med andra värmesystem. 

För- och nackdelar

+ Kräver inga större ingrepp på tomten. Ingen borrning, ingen kollektorslang.
+ Låg investeringskostnad. Enklare installation
+ Hög verkningsgrad
+ Tack vare vår unika Energyflexteknik har du full valfrihet att komplettera med andra energikällor, till exempel sol
- Är mest effektiv i södra och mellersta Sverige.

 

CTC partner green no shade XSMitsubishi ElectricVi säljer främst värmepumpar från CTC, Bosch och Mitsubishi Electric. Du kan läsa mer om deras olika värmepumpar  i menyn ovan, under valet "Leverantörer". Vi hjälper dig att välja rätt pump utifrån dina och fastighetens behov och förutsättningar.bosch logo ifl

Kontakta oss

 

063-1310100640-38010

service@jemt.se