×

fel

The webmaster has forbidden your access to this site

Pelletspannor

 

Vi säljer pelletspannor från Hargassner, CTC och Effecta samt ombesörjer alla steg från projektering till service och reparation

 

Miljövänligt och ekonomiskt alternativ

Med mijlön i åtanke så är pellets ett mer miljövänligt alternativ än t.ex. fossila bränslen samt el, eftersom pellets är ett miljöneutralt uppvärmningsalternativ. Pellets är ett rent biobränsle, tillverkat av träspån, och ger inga tillskott av växthusgaser vid förbränning. Ekonomiskt är pellets billigare än olja och el och i många fall billigare än bergvärme om man räknar till helhetsdriften. Pellets ger ofta även fördelen att den ger ett bättre källarklimat i hus där pannan står i källaren. Speciellt i äldre hus med självdrag så bygger inneklimatet på att det finns en varm skorsten i mitten på huset där drag skapas. Luften i källaren förbättras samt att luften cirkulerar bättre av luftförbrukningen av brännare. Är huset dessutom byggt för att ha en varm skorsten och eldstad som ventilation så kan man få stora fuktproblem om man plockar bort sin eldstad. Pellets ger alltid en jämn och skön värme för hela huset och blir bara bättre och bättre desto kallare det är ute!

 

Pelletspannor från HargassnerPelletspanna från Hargassner

Hargassner partnerHargassners pelletspannor är redan från början utveckalde som pelletspannor med riktiga keramikinklädda förbränningskammare och helautomatisk drift direkt från bulkförrådet till askutmatningen i asklådan som du enkelt tömmer som gödsel i trädgården.
Vi har många olika lösningar för bulkförråd, olika typer av utmatningsskruvar och förrådstyper. Tack vare pannans inbyggda vaccumsugsystem kan dörröppningar och mellanliggande rum lätt korsas och förrådet kan placeras upp till 30meter ifrån pannan

Hargassner HSV är en av världens effektivaste pelletspannor med modulerande effekt, en verkninsgrad på över 95% och miljövärden som ligger över 100 gånger under de svenska miljökraven.A utomatisk justering efter pelletskvalitét.
Lambdasondsstyrd förbränning för lägsta bränsleförbrukning och automatisk omställning efter olika pelletsleverantörer 6 eller 8mm.

Enkel touchdisplay
Pedagogisk styrning av pannan och hela värmesystemet från touchdisplayen eller via fjärrstyrning.

Hargassner erbjuder pelletslösningar upp till 600 kW.

 

 

Pelletspannor från EffectaPelletspanna från Effecta

Effecta VIP återförsäljareVill du ha en svensk panna med en hög verkningsgrad, så kan Effecta vara rätt val för dig. Med Effectas pelletspannor och brännare krävs minimalt med skötsel. Effecta Komplett med automatisk rengjöring av brännaren kräver uraskning efter ca: 3 ton eller 1-2 gånger/år på en normal villa. Effectas pelletsbrännare Supra finns med Aero som tillval och har då samma långa gångtid som Effecta Komplett. Påfyllning av pellets sker antingen via ett mindre förråd där man 1 gång/vecka häller i pellets eller via ett stort bulkförråd som fylls av bulkbil som blåser in pellets.

 Effecta erbjuder pelletspannor upp till 35 kW.

 

Pelletspannor från CTC

CTC PartnerPelletspanan från CTCEn ny, komplett pelletspanna från CTC har en verkningsgrad på över 90 %. Alltså nästan all energi som används i processen i våra pelletspannor återvinns till värmeenergi för ditt hem. I  Sverige finns det fortfarande villor som värms med oljepannor. En del väljer att byta ut sin oljepanna helt. Andra att installera en pelletsbrännare på sin befintliga panna. Det är visserligen ett steg i rätt riktning, men tänk då på att verkningsgraden kan bli så låg som 50–60 %. Vad du än föredrar så kan JEMT  hjälpa dig fram till en lösning som passar ditt hus. Oavsett om du väljer en pelletspanna som en heltäckande lösning eller som ett komplement så har vi möjlighet att lösa detta.

CTC erbjuder pelletspannor upp till 20 kW.

 

Vilken panna är rätt för dig och din fastighet?

Du kan läsa mer om respektive företag och deras produkter under valet "Leverantörer" i menyn ovan.

Vi på JEMT hjälper dig att utifrån dina och din fastighets behov och förutsättningar komma fram till vilken pelletspanna som är rätt för dig. Detta beror till stor del på fastighetens förutsättning, men vi har även koll på eventuella produktuppdateringar eller aktuella erbjudande från respektive leverantör.

Kontakta oss för ett besök på plats i gällande fastighet och kostnadsfri offert.