×

fel

The webmaster has forbidden your access to this site

Solceller

solcellerProducera din egen el med solceller från Effecta!Effect orginal 300

 Förenklat kan man säga att det finns två typer av solcellsmoduler. Den mest förekommande är den polykrystallina solcellen. Den har en något lägre effekt än den monokristallina solcellen men kostar samtidigt mindre vilket ger en bättre totalekonomi sett till kostnad per watt som är beräkningsmodellen. De gånger monokristallinpaneler exempelvis är bäst är vid små takytor där vikten av att uppnå en totaleffekt är större än totalekonomin över livscykeln. Det är lätt att se skillnad på Mono respektive Polymoduler, Polykristallinpaneler har en blåaktig ton medans en Monokristallinpanel är helt svart.

En solcellspanel oavsett om den är av monokristallin eller polykristallintyp producerar elektricitet från solens instrålning via kiselelement som generar likström. Eftersom alla hushåll och elnät använder växelström behövs en inverter som omvandlar likström till växelström och strömmen som panelen skapat kan sedan användas antingen direkt i fastigheten när behov finns eller skickas ut i nätet när det finns överskott i produktionen. Givetvis sker detta helt automatiskt utan något som helst behov av övervakning. Det är även möjligt att använda likströmmen till att ladda batterier för att driva system som är utanför nät. Med dagens LED belysning och annan 12V teknik är det möjligt att få många funktioner fullt fungerande i system som är utom nät eller "Off grid" som de kallas.


Livslängden på en solcellspanel är 30-40 år och kräver ingen service eller något underhåll, det är helt enkelt en investering som görs med en kostnadsfri avkastning under en mycket lång tid. Panelens verkningsgrad är så hög som 80% efter 25 år. Solcellstekniken är ny för allmänheten men har funnits i mer än femtio år där kanske ett av de tidigast uppmärksammade användningsområdena var att driva satelliters elbehov. 

Vi erbjuder endast solceller av högsta kvalitet! Leverantörer av våra solceller är Solarwatt och LG.

Hur många moduler?

Hur stor solcellsanläggning behöver du? Vill du minska din elförbrukning på sommarhalvåret eller har du ett bra elavtal och tänker sälja så mycket solel som det bara går. Generellt kan man säga att installerar du solceller som har en Wp på en kW kommer den att leverera ungefär 1000 kWh ström. Bor du i mörkaste skogen kanske siffran är 950 bor du vid kusten 1030 kWh. En kvm polykristallin modul genererar 150-160 kWh/år om 5000 kWh är lämpligt för ditt hushåll behöver du montera ungefär 32 kvm.

 

Bygglov

Det kan behövas bygglov för solceller i din kommun. Är du osäker ta kontakt med bygglovsenheten för att undvika framtida problem.

 

Väderstreck

Att ha en bra vinkel och lutning mot solen är givetvis en förutsättning för att systemet skall fungera optimalt. Du kan montera solcellsmodulerna i de flesta vinklar men tänk på att kompensera med fler moduler vid behov.

 

Skugga

Hur ser det ut i omgivningen där modulerna är tankta att monteras, finns skuggande träd, skorstenar eller takkupor? Skugga påverkar ditt årsutbyte så försök undika detta i största möjliga mån. Kanske är det dags att ta ner den gamla björken ändå.

 

Föranmälan

Gör en föranmälan om installation av solceller till ditt elbolag så din elmätare byts i tid. Om det inte föreligger några speciella hinder är ditt elbolag skylldiga att byta din nuvarande elmätare mot en som raknar av hur mycket solel som skickas ut på elnätet. Om du behöver uppgifter till din föranmälan hjälper vi givetvis dig med dessa.

 

Huvudsäkringen

Din fastighet har i dag en huvudsäkring. Tänk på att inte montera upp mer solceller än vad säkringarna klarar av att hantera. T.ex. om du har en 16A säkring bör du inte installera mer än 10 kWp solceller.

 

Vilken solcellsmodul passar dig?

Om du väljer en Mono eller Polykristallin solcellsmodul spelar egentligen ingen roll. Båda typerna fungerar i olika förutsättningar. Har du ont om takyta och vill få ut maximalt med energi är det lämpligt med en Monopanel då dessa är effektivare, men också något dyrare. Panelerna har ju även olika färg och utseende. Polykristallinpaneler har en blåaktig ton medans en Monokristallinpanel är helt svart. Vilken är snyggast på ditt tak? 

 

Takfästen

Montagedetaljer och takinfästningen är kanske det viktigaste i hela anläggningen. Ett dåligt fäste som korriderar med tiden är rent av livsfarligt. Effecta har bara fästdetaljer av högsta kvalitet, dessutom har vi en lösning för alla tak oavsett om de är plana, tegel, plåt. Du kanske inte har någon takyta alls då fixar vi stativ som du kan ställa på marken.

 

Kontakta JEMT Vatten och Värme för mer information om solceller!