×

fel

The webmaster has forbidden your access to this site

Spara pengar med rotavdrag

När du investerar i din fastighet med till exempel en ny värmeanläggning är du ofta berättigad till rotavdrag, vilket kan göra en ganska stor skillnad på det faktiska beloppet du betalar. Här kan du läsa lite mer om hur rotavdraget fungerar och du hittar även en länkt till Skatteverket där du hittar mer information.

 

Hur stort är rotavdraget och vilka kan utnyttja det?

Avdraget innebär att det går att dra av upp till 30 procent av arbetskostnaden, med ett maximalt utrymme om 50 000 kronor per person och år. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i rotavdrag. Du som köpare ansvarar för att alla villkor för rottavdraget är uppfyllda. Du behöver även lämna korrekta uppgifter till utföraren som du anlitar såsom personnummer samt fastighetsbeteckning på fastigheten arbetet utförs på.
Du måste äga bostaden under den period arbetet utförs. Köper du en bostad övergår äganderätten normalt till dig när du skriver under köpebrevet. Är du osäker kan du kolla upp det i ditt köpekontrakt. För att utnyttja rotavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda ställen som bostad. Bostaden måste vara ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Även fritidshus räknas som bostad.


Är du osäker på om och hur mycket du har rätt till i avdrag så kontakta Skatteverket - de brukar vara väldigt hjälpsamma.

 

Så här fungerar rotavdraget

Du som köper rottjänster ansöker inte själv om rotavdraget.  Det gör den som utfört arbetet, dvs i vårt fall är det vi som hanterar den biten om du anlitar oss. Vi drar då av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig och ansöker om utbetalning från Skatteverket för resten av beloppet. Förutsatt att Skatteverket godkänner ansökan så betalar de ut beloppet direkt till oss. I annat fall får vi ett avslag med en anledning till avslaget och då kontaktar vi er. Ibland krävs kompletterande uppgifter och ibland avslås ansökan av andra anledningar (tex om du redan utnyttjat ditt maximala belopp för gällande år) och då fakturerar vi dig resterande belopp.
För ansökan behöver vi veta fastighetsbeteckning, personnummer samt vilka som ska utnyttja avdraget (tex om man är två ägare av fastigheten så kan man välja att dela upp avdraget mellan båda ägarna eller att låta ena ägaren stå för hela avdraget).

För mer information, besök  Skatteverkets hemsida

 

Skicka in dina uppgifter här

 

Ägare 1 Namn och personnummer:*
Ägare 2 Namn och personnummer:
E-mail:
fastighetsbeteckning och adress:*