söndag, 29 March 2020
A+ R A-
×

fel

The webmaster has forbidden your access to this site

Tjänster och produkter

Denna sidan är ny och under uppdatering.

 

Här kan du hitta svaren på några vanliga frågor. Självklart är du välkommen att kontakta oss för alla möjliga funderingar du har - det finns inga dumma frågor!
Notera att vissa av svaren på frågorna nedan varierar mellan våra olika leverantörer och ibland även mellan olika fastigheter beroende på deras förutsättningar. Diskutera gärna med oss för att få mer information om likheter och skillnader mellan våra olika produkter, och råd om vilket alternativ som passar just dig och din fastighet!

Pelletseldning
Fliseldning
Vedeldning
Solvärme

 

Pelletseldning (CTC, Effecta och Hargassner):

Vad är bränslepellets?

En bränslepellet är enligt definition ett "kort cylindriskt stycke" avsett för eldning. Bränslepellets är framställt genom pressning av finfördelat torrt bränsle som framställs av restprodukter från skogsindustrin. Diametern hos de bränslepellets som förekommer på den svenska marknaden idag varierar mellan 6-8 mm.

 

Varför ska jag välja pellets?

Med mijlön i åtanke så är pellets ett mer miljövänligt alternativ än t.ex. fossila bränslen samt el eftersom pellets är ett miljöneutralt uppvärmningsalternativ. Pellets är ett rent biobränsle, tillverkat av träspån, och ger inga tillskott av växthusgaser vid förbränning. Ekonomiskt är pellets billigare än olja och el och i många fall billigare än bergvärme om man räknar till helhetsdriften. Pellets ger ofta även fördelen att den ger ett bättre källarklimat i hus där pannan står i källaren. Speciellt i äldre hus med självdrag så bygger inneklimatet på att det finns en varm skorsten i mitten på huset där drag skapas. Luften i källaren förbättras samt att luften cirkulerar bättre av luftförbrukningen av brännare. Är huset dessutom byggt för att ha en varm skorsten och eldstad som ventilation så kan man få stora fuktproblem om man plockar bort sin eldstad. Pellets ger alltid en jämn och skön värme för hela huset och blir bara bättre och bättre desto kallare det är ute!

 

Hur mycket pellets går det åt?

Om villan värms med 3 kubikmeter olja eller ca 30 000 kWh el per år blir pelletsbehovet drygt 6 ton på ett år. Detta är en grov uppskattning då det bland annat beror på verkningsgrader på befintlig och ny anläggning samt på pelletskvaliteten. 1 ton pellets har en volym på cirka 1,5 m³ och ger ca: 4800 kWh. En normalvilla behöver ungefär 4-7 ton pellets per år (volym: ca 6-11 m³). För att säkerställa pelletskvaliteten och hjälpa våra kunder att få ut maximal effekt från sin pelletsanläggning  är JEMT Vatten och Värme numera återförsäljare åt SCA. Kontakta oss för information och priser!

 

Hur mycket arbete är det med pellets?

Med pelletspannor och brännare från våra leverantörer krävs minimalt med skötsel. Till exempel så kräver Effecta Komplett med automatisk rengjöring av brännaren uraskning efter ca: 3 ton eller 1-2 gånger/år på en normal villa! Effectas pelletsbrännare Supra finns med Aero som tillval och har då samma långa gångtid som Effecta Komplett. Påfyllning av pellets sker antingen via ett mindre förråd där man 1 gång/vecka häller i pellets eller via ett stort bulkförråd som fylls av bulkbil som blåser in pellets. Vid stora anläggningar kan man sätta upp en silo för pelletsförvaring.

 

Kan jag behålla min gamla panna eller måste jag sätta in en ny?

Om man sätter in en brännare i en befintlig, ej pelletsanpassad panna, så får man sämre funktion än i en modern pelletspanna. En gammal oljepanna har trängre rökgångar och mindre askutrymmen än vad en pelletspanna har, det medför att man får sämre värmeöverföring och mer skötsel på pannan. En sådan anläggning drar ofta 20-30% extra pellets mot vad en modern pelletspanna gör. Vill man ha en bekväm anläggning med billig drift rekomenderas alltid att sätta in ett helt nytt system med panna och brännare. Funktionen blir bättre och bekvämare med ett komplett pelletssystem där alla delar i systemet är anpassade för varandra.

 

Räcker det med en pelletspanna eller behöver jag även en ackumulatortank?

Ska man bara elda med pellets så behövs ingen ackumulatortank. Tex så har pannorna Effecta Komplett och Effecta 220  inbyggd varmvattenberedning och shunt för värmesystemet mm. Har man funderingar på att kombinera sin pelletseldning med andra värmekällor är det ett måste med en bra tekniktank som hjärtat i systemet. Man kan då till exmepel kombinera med solvärme så att man slipper elda pellets under sommaren för att få varmvatten. I ett sådant system ska man helst ha en pelletspanna med liten vattenvolym för att snabbt få upp värmen, en så kallad laddpanna.

 

Jag har idag en pelletsbrännare, måste jag byta ut den när jag byter pannan?

Nej, om du har en brännare som inte är så gammal och du är nöjd med den så kan du ofta  välja att köpa en ny panna som man monterar den gamla brännaren i.

 

Kan man elda med ved i pelletspannan?

Nej, man väljer isåfall en vedpanna istället som man eldar pellets i. Många vedpannor är idag multifuel kompatibla. Kontakta oss för information om du vill veta mer!

 

 

Fliseldning (Hargassner):

Varför ska jag välja flis?

Med mijlön i åtanke så är flis ett mer miljövänligt alternativ än t.ex. fossila bränslen samt el eftersom flis är ett miljöneutralt uppvärmningsalternativ. Flis är ett rent biobränsle och ger inga tillskott av växthusgaser vid förbränning. Ekonomiskt är flis ett särskilt attraktivt alternativ för de som har tillgång till egen skog som ändå behövs röjas etc.


Hur fuktigt bränsle klarar pannorna av?

Max vattenhalt 35%.Max vattenhalt i bränslet för pannor med automatisk tändning är 35%, fuktigare bränsle än så blir svårt för tändningen att klara av. Men det är alltid bra att försöka ha så torrt bränsle som möjligt, vid riktigt fin flis så blir det extremt lite aska och man behöver exempelvis aldrig borsta tuberna i pannan manuellt. Om flisen är 35% istället för 25% i vattenhalt så kommer årsförbrukningen bli dubbelt så stor.OBS! Gör skillnad på fukt och vattenhalt i bränslet. Vattenhalt och fuktighet mäts på två olika sätt. Vattenhalt 35% motsvarar ca 53% fukthalt.

 

Kan flisen vara för torr?

Nej.
Eftersom Z-slussen gör anläggningen 100% säker mot bakbrand och pannan har ställbar rökgasåterföring som standard så är det bra med så torrt bränsle som möjligt. Rökgasåterföringen som är ställbar mellan 0-100% sänker temperaturen i brännkammaren vid extremt torrt bränsle som exempelvis snickerispill eller justerverksflis genom att blanda in lite rökgaser i primärluften. Rökgaserna innehåller mindre syre än frisk luft och sänker därför temperaturen i brännkammaren. Utan denna funktion kan det bli så varmt i brännkammaren så att roster och keramik tar skada.

 

Hur grov flis kan man köra?

G50/P45A.
Det bästa för pannan är att kunna köra flis i storleken G30, då blir fyllnadsgraden i skruvarna högre och pannan kommer att både dra mindre ström och få färre driftstimmar. Men det kan kännas bra att veta att hela Hargassners transportsystem är byggt för att klara den grövsta klassen för småpannor G50, detta gör att man inte blir beroende av egen flishugg, man kan köpa färdig industriflis eller anlita en större flishugg som producerar hela årsförbrukningen på någon timme. G50/P45A Standarden innebär att de största bitarna får vara max 12cm långa med ett tvärsnitt på 50mm2, samt 80% av flisens fraktioner skall vara under 50mm.

 

Vad är speciellt med Hargassners Z-sluss?

S: Smart patenterad utformning.
Det är Z-slussen som gör anläggningen 100% bakbrandssäker och klipper av för långa träbitar, den är så säker att LBK räknar den som 2st bakbrandsskydd. Många tillverkare använder cellslussar, men det som gör vår patenterade Z-Sluss unik är att den har två kammare som utnyttjar hela längden på trumman, så att även de längsta bitarna slinker igenom. Och tack vara att den har två kammare så blir inmatningen jämn och fin och man slipper slitage från ständiga start och stopp.

 

Vad menas med djup eller diameter på Z-Slussen?

Man kan mäta djup på många sätt, vi mäter diametern på trumman eftersom det är vad djupet är som absolut minst. Z-Formen gör att hela diametern kan utnyttjas som djup i kammaren, dvs. det absolut kortaste avståndet där en sticka kan hamna och behöva klippas av. Pannorna upp till 120kW har 18cm och över 120kW 22cm. Hamnar stickorna på tvären klarar den självklart ännu längre bitar. Att måtten är tilltagna bidrar till mindre slitage på Z-Slussen och högre driftsäkerhet för att den aldrig ska behöver klippa av bitar när man kör G50 flis.

 

Vedeldning (CTC, Effecta och Hargassner):

Hur stor panna ska jag ha till mina kvadratmeter hus?

Fråga dig hur stor ackumulatortank behöver jag till mina kvadratmeter hus, och hur stor tank har jag plats med i pannrummet.
För att få en bekväm vedanläggning där man helst bara behöver elda ca:1 gång / dygn även under vintern så gäller det att man har en väldimesionerad anläggning. Man kan grovt räkna med att varje kubikmeter vatten kan lagra ungefär 30kW. Så har du ett hus som förbrukar 5kWh när det är kallt ute och du bara vill elda en gång per dygn så blir uträkningen 5x24=120. 120/30=4. Alltså 4 kubikmeter vatten är lämpligt. Sedan väljer du panna efter storlek på tanken.

En annan tumregel är att man behöver ca: 10 liter ackumulatortank / m2 uppvärmd yta, detta ger då tillexmepel att en villa på 150m2 behöver 1500liter ackumulatortank. Vedpannan dimensioneras sedan efter ackumulatortanken.

Viktigt är att vedpannan har en stor eldstad som klarar att värma tankvolymen. En vedpanna med för liten eldstadstad kommer behöva eldas flera gånger för att orka få upp ackumulatortankarna i en bra temperatur. Det innebär isåfall fler eldningar och mer slitage på vedpannan.

För att få fram en vedpannas effekt räknar man hur snabbt vedpannan förbränner den energi/ved man lägger i vedpannan. Man benämner sedan oftast vedpannan efter en medeleffekt som vedpannan brinner på (OBS, detta kan variera hos olika leverantörer). Av 100 liter ved får man inte mer energi/värme av en 40kW vedpanna än av en 30kW vedpanna. Det brinner bara snabbare. Om man har en vedpanna på 40kW som rymmer 100 liter ved och en vedpanna på 30kW som rymmer 150 liter ved så får man ut mer energi/värme av vedpannan på 30kW. Med vedpannan som har 100 liter eldstad innebär det 50% fler vedinlägg för att få ut samma energi/värme som i vedpannan med 150 liter eldstad trots att vedpannan har en högre effekt!

Vissa vedpannor har en automatisk tändning som innebär att man kan ladda pannan full med ved efter det första inlägget när tanken fortfarande är varm, och sedan tänder pannan automatiskt exempelvis dagen efter när tanken kallnat ner i temperatur.

Kontakta JEMT Vatten och Värme för ett personligt besök där vi gör noggranna kalkyler baserat på just din fastighet och dina behov.

 

Vad tjänar jag på att byta till en modern vedpanna och börja elda med ackumulatortank?

När man eldar på "gammalt vis" utan ackumualtotankar krävs det många eldningar / dag för att hålla huset varmt. Vedpannan brinner med väldigt höga utsläpp och det går åt mycket ved i onödan.
För att en vedpanna ska brinna effektivt ska den komma upp i hög effekt fort och sedan hålla den under hela eldningen. För att klara detta krävs ackumulatortankar som tar hand om värmen. Med en modern vedanläggning så är det bekvämt, miljövänligt (minskar utsläppen med 70-90%) och framförallt ekonomiskt eftersom man sparar 35-65% ved mot att elda i en gammal anläggning. Väljer man dessutom Lambdastyrd vedpanna minskar utsläppen med upp till 99% och vedbesparingen blir ytterliggare 10-20%! 

Hur mycket ved går det åt och vad kostar det att värma min villa med ved?

Hur mycket ved det går åt och hur mycket det kostar beror på många faktorer som bla. var huset ligger, hur stort huset är, hur väl isolerat huset är och självklart hur värmesystemet är uppbyggt. Kontakta oss för ett personligt besök där vi gör noggranna kalkyler baserat på just din fastighet.

Ved är dock det absolut billigaste sättet att värma sin villa. Många har egen ved och kan då elda "gratis" men även om man köper in färdigkluven ved så är det ofta halva priset mot tex pellets eller bergvärme.

Ska man välja en stor eller flera små ackumulatortankar?

En stor ackumulatortank är ett bra alternativ om man har utrymme för att ta in en stor tank och anläggningen är tänkt som en ren vedanläggning. Om man ska ha ett kombinationsystem där man vill värma tanken med tex solvärme på sommaren så blir det oftast bättre med en tekniktank ihop med slavtankar så att man kan koppla bort ackumulatorvolym på sommaren. Oavsett val av tank så är det viktigt att tanken och rören på systemet är väl isolerade, tanken ska ha minst 45mm polyuretan isolering alt. minst 100mm mineralull.

 

Vilken typ av ved ska jag elda i min vedpanna?

Olika trädslag har olika fördelar. Lövträd ger generellt mer energi än vad barrträd gör men även på olika lövträd kan det skilja så mycket som 30% på tex Björk och Al. Eldar du ek i din vedpanna bör den torkas under minst 2 år och blandas med annan ved pga att det innehåller mycket garvsyra vilket kan skada din vedpanna. Viktigt att tänka på är att all ved man eldar i sin vedpanna måste vara torr. Färsk ved har en fukthalt på 50-60%. När den eldas i en vedpanna bör den vara mellan 15-25% vilket den normalt är efter 8-18 månader. Förvara gärna veden i pannrummet någon vecka innan eldning för att få den extra torr. 

 

Är det mycket arbete med vedeldning?

Med en rätt dimensionerad anläggning eldar man ca:1 gång / dag under vintern. Vid den förbrukningen så behöver vedpannan sotas ca: 2-4 gånger / månad. De flesta moderna vedpannor är väldigt lätt sotade med stora askutrymmen och lättåtkomliga luckor. Hur mycket jobb man har med själva veden är såklart väldigt individuellt beroende på om man själv tar ved från skogen eller köpen den färdig.


Vad innebär lambdastyrning?

Effecta Lambda 35, har tillverkats i Kungsbacka sedan 2002, det är ett välbeprövat vedsystem med bra och säker funktion. En "traditionell" vedpanna brinner med okontrollerad lufttillförsel genom hela eldningen oavsett vedtyp och fukthalt i veden. En vedpanna med lambdastyrning reglerar lufttillförseln till förbränningen automatiskt mellan primär- och sekundärluften för att få ut optimal verkningsgrad under hela eldningen. Denna optimering gör framförallt att miljövärdena på vedpannan blir optimala men man sparar dessutom 10-15% av vedförbrukningen / år. Effecta Lambda är dessutom SVANENMÄRKT.

 

Kan man elda med pellets i vedpannan, tex om man reser bort några dagar?

Många vedpannor är multifuel kompatibla. Hos Effecta innebär detta till exempel att du kan beställa vedpannan med ett uttag i sidan där man monterar en brännare. Med Effectas Supra pelletsbrännare kan brännaren hänga på vedpannan i en egen svängarm när man eldar ved och sedan vid skifte plockar man ut en rund plugg i vedpannan och trycker dit brännaren istället. Detta skifte tar 1-5 min.

 

Solvärme (Effecta)

 

Varför ska jag investera i solvärme?

Solvärme är miljövänligt och ger gratis energi. Solinstrålningen finns överallt och är gratis (svår/omöjlig att lägga ägaranspråk på). Solvärme lönar sig i längden, man vet vad den kostar (påverkas inte av energiprisändringar) och när solvärmeanläggningen är avbetalad är energin i princip gratis!
Möjligheten finns att tex kombinera solfångare med din vedpanna och på så sätt få gratis varmvatten under sommahalvåret samtidigt som du slipper arbetet med vedeldning. Smart, eller hur?!

 

Är det lönsamt med solvärme?

Om du installerar solfångare är du nästan oberoende av annan energi under 4-6 månader om året. Som komplement till andra energikällor är det optimalt då solvärmen är som bäst då t.ex. en värmepanna har som sämst verkningsgrad. Antag att du använder 2 000 kWh för varmvatten under sommarhalvåret och har en panna som har 50% verkningsgrad. Med en solvärmeanläggning får du 2 000 kWh varmvatten, men sparar 4 000 kWh! En europeisk högkvalitativ solfångare har en livslängd på 30-40 år och fast investeringskostnaden kan tyckas hög hinner anläggningen ändå betala av sig flera gånger om. De stigande energipriserna gör att pay off tiden förkortas ytterliggare. Effectas solfångare finns i drift hos tusentals nöjda kunder i Sverige sedan 30 år tillbaka. Solvärme lönar sig, både i plånboken och för miljön.

 

Hur fungerar ett solvärmesystem?

Ett solvärmesystem består normalt sett av solfångare, systempaket(pump,styrning mm) och ackumulatortank. I solfångaren omvandlas solinstrålningen till värme. Solfångarkretsen är en sluten krets med en frostsäker värmebärare (glykolblandning). När temperaturen är högre i solfångren än i ackumulatortanken pumpas värmen ner till tanken där glykolen växlar av värmen. För att få en bra växling så man tar tillvara på solvärmen och då är funktionen och uppbyggnaden på ackumulatortanken mycket viktig!

 

Hur vet jag vad som är ett bra solvärmesystem?

Det finns idag ett ganska stort utbud av solfångare i Sverige. Solvärmebraschen har växt fort och med det kommer också många oseriösa leverantörer. Solfångare är en långsiktigt investering för dig så se till att du köper en produkt med högsta kvalitet av en leverantör som varit på marknaden länge. I solvärmesystemet är ackumulatortanken och komponenter runt om den lika viktiga som solfångaren!

 

Vad ska man välja för solfångare?

Det är egentligen inte så svårt att förstå logiken i val av solfångare, det viktigaste är att man köper en solpanel med hög europeisk kvalitet och med ett högt energiutbyte per panel till en rimlig kostnad. Effecta ST2 är en vidareutveckling på Sveriges första serietillverkade och den mest beprövade solfångaren i Sverige, Effecta ST. Effecta VAC är Sveriges effektivaste och europas mest sålda vakuumsolfångare, det är en u-pipe solfångare med reflektorplåt. Den är uppbyggd med samma teknik som en plan solfångare men absorbatorn är inbyggd i ett glasrör med en reflektorplåt runt om som centrerar in energin mot röret. Detta gör att man får ut mer energi per panel. Valet av panel beror bla på tillgängliga ytor och på estetiska skäl. Alla Effectas solfångare har en livslängd på över 30år vilket gör alla alternativ till ett tryggt val. Kontakta oss gärna för att rådgöra om vilket alternativ som är bäst efter just era förutsättningar!

 

Var ska man placera solfångarna?

För bästa effect bör solfångarna placeras lutade och riktade mot söder, till exempel på ett lutande södertak. För att få ut så mycket energi som möjligt under 1 år ska solfångarna placeras i söder och 45 gr lutning. Men med en lutning från 25-60 gr inom syd-ost till syd-väst så påverkas inte energiutbytet mer än 1-10%. Ska man lägga paneler i sämre läg t.ex öst eller väst bör man kompensera med några extra m2 solfångare.

 

Hur många solfångare behöver jag?

Eftersom solfångare ger mest värme under sommarhalvåret så tittar man mer efter varmvattenbehovet än värme behovet. Finns det idag en befintlig ackumulatortank så behöver man även ta hänsyn till volymen på den. I en villa har man ungefär 75-125 liter ackumulatortank / m2 solfångare. En standard anläggning för villa kan vara allt från 300-1000 liter ackumulatortank och 3-12m2 solfångare.

 

Fungerar solfångarna på vintern?

Solvärmesystemet är igång året runt och leverar energi även ljusa dagar på vintern. Soltimmarna under vinterhalvåret är dock betydligt färre än under sommaren samtidigt som energiåtgången i huset är stort. Med en bra skiktning i ackumulatoranken kan solvärmen börja jobba tidigt även om man värmer tanken med annan värmekälla.

 

Vad händer om man får för mycket värme från solfångarna på sommaren?

Om man dimensionerar och installerar anlägningen rätt så ska det inte hända ofta att man får så mycket värme från solfångarna att anlägningen står still. Men om man t.ex är bortrest finns en risk att systemet blir för varmt om inget varmvatten används i villan. Solfångarkretsen är en sluten krets med expansionskärl som tar hand om det övertryck som blir vid eventuella stillestånd pga överhettning. Detta är inget farligt men om det sker väldigt ofta kan man bli tvungen att byta vätska i systemet eftersom frys-skyddet slits.

 

Varför ska jag välja Effecta som leverantör av min solfångaranläggning?

För att du som kund kräver en driftsäker anläggning med högsta kvalitet. Med över 30 år i branschen har Effecta helt enkelt Sveriges mest beprövade solfångare och solvärmesystem. Effecta har Sveriges bredaste sortiment av solsystem vilket gör dem till en trygg ock säker leverantör. En solanläggning från Effecta är en klok investering som med dagens energipriser kommer bli den bästa förräntning av pengar du har gjort. Produkterna har en rejäl och snygg konstruktion som är genomtänkt både på in och utsidan för att redan idag möta framtidens krav vad det gäller kvalitet, miljö och funktion.

Spara pengar med rotavdrag

När du investerar i din fastighet med till exempel en ny värmeanläggning är du ofta berättigad till rotavdrag, vilket kan göra en ganska stor skillnad på det faktiska beloppet du betalar. Här kan du läsa lite mer om hur rotavdraget fungerar och du hittar även en länkt till Skatteverket där du hittar mer information.

 

Hur stort är rotavdraget och vilka kan utnyttja det?

Avdraget innebär att det går att dra av upp till 30 procent av arbetskostnaden, med ett maximalt utrymme om 50 000 kronor per person och år. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i rotavdrag. Du som köpare ansvarar för att alla villkor för rottavdraget är uppfyllda. Du behöver även lämna korrekta uppgifter till utföraren som du anlitar såsom personnummer samt fastighetsbeteckning på fastigheten arbetet utförs på.
Du måste äga bostaden under den period arbetet utförs. Köper du en bostad övergår äganderätten normalt till dig när du skriver under köpebrevet. Är du osäker kan du kolla upp det i ditt köpekontrakt. För att utnyttja rotavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda ställen som bostad. Bostaden måste vara ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Även fritidshus räknas som bostad.


Är du osäker på om och hur mycket du har rätt till i avdrag så kontakta Skatteverket - de brukar vara väldigt hjälpsamma.

 

Så här fungerar rotavdraget

Du som köper rottjänster ansöker inte själv om rotavdraget.  Det gör den som utfört arbetet, dvs i vårt fall är det vi som hanterar den biten om du anlitar oss. Vi drar då av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig och ansöker om utbetalning från Skatteverket för resten av beloppet. Förutsatt att Skatteverket godkänner ansökan så betalar de ut beloppet direkt till oss. I annat fall får vi ett avslag med en anledning till avslaget och då kontaktar vi er. Ibland krävs kompletterande uppgifter och ibland avslås ansökan av andra anledningar (tex om du redan utnyttjat ditt maximala belopp för gällande år) och då fakturerar vi dig resterande belopp.
För ansökan behöver vi veta fastighetsbeteckning, personnummer samt vilka som ska utnyttja avdraget (tex om man är två ägare av fastigheten så kan man välja att dela upp avdraget mellan båda ägarna eller att låta ena ägaren stå för hela avdraget).

För mer information, besök  Skatteverkets hemsida

 

Skicka in dina uppgifter här

 

Ägare 1 Namn och personnummer:*
Ägare 2 Namn och personnummer:
E-mail:
fastighetsbeteckning och adress:*

SCA PelletsVi är numera genom ett nytt samarbete med SCA återförsäljare av deras pellets. Detta för att kunna erbjuda våra kunder bra pellets till ett schysst pris.

Alla som eldat med pellets vet att kvaliteten spelar stor roll. Man blir ofta frestad att titta på prislappen och välja det billigaste alternativet, utan att inse att det kanske inte blir billigare i slutändan. En pellets som håller ihop och är hårt pressad, brinner längre, ger mindre aska och mer värme. Ser man dessutom till skillnaden i arbete som t.ex. att dålig pellets kan fastna i matarskruvar vilket orsakar larm och kan ta timmar att rensa så blir det lättare att förstå att det lönar sig med kvalitetspellets. Du får med rätt pellets ut maximalt från din pelletspanna, med minimalt arbete!

Det är inte ovanligt att vi hos kunder ser pellets som ser mer ut som sågspån. Billigt vid inköp, men dyrt i längden. Detta är såklart ett problem för kunden, men även en nackdel för oss, då produkterna vi säljer funkar bättre om man använder bra pellets. Därför har vi alltså numera ett återförsäljaravtal med SCA och du är varmt välkommen att kontakta oss för priser och information. Dagsfärska priser vid köp direkt från SCA hittar du här.

 

Jour

När olyckan är frammeVar hittar man en rörmokare på julafton...?

Är det julafton och vattnet sprutar i källaren pga sprucket rör? Är det nyår, 30 grader kallt och värmen i stugan har slutat fungera? Man vet aldrig vad som ska hända, det enda man vet är att om det händer så nog tusan så händer det när hantverkaren har ledigt.

JEMT AB erbjuder vid akuta behov utryckningar utöver ordinarie arbetstid, det vill säga kvällar/nätter, helger och storhelger.

Vid sådana utryckningar debiterar vi en extra jouravgift utöver ordinarie förhöjd timtaxa. Tänk därför gärna efter om ditt ärende verkligen är akut eller om det kan vänta till ordinarie arbetstid.

Vid akut behov, ring 0640-38010. Lämna ett meddelande så återkommer vi så snart vi har möjlighet! Har ingen återkommit inom tio minuter, ring igen!

 

Underkategorier

Flis-, pellets- och vedpannor för både den mindre fastigheten och för större industrier

Vi på JEMT AB projekterar, säljer, installerar, servar och reparerar alla typer av värmepannor, såsom:

Vedpannor
Flispannor
Pelletspannor

Vi säljer enbart produkter av högsta kvalitet och våra leverantörer CTC, Effecta och Hargassner är erkända som några av de bästa aktörerna på marknaden. Produkterna är driftsäkra, energibesparande med hög verkningsgrad och ligger miljömässigt i framkant.
Vi kan erbjuda värmepannor både för den mindre fastigheten och för större industrier.

Vi utför även arbeten på andra märken utifrån kundens behov och önskemål.

 

Hur underhåller jag min värmepanna?

Du bör regelbundet låta en fackman se över din panna. Exakt hur ofta beror på flera faktorer. Kontakta oss för information.

 

Installation och service av berg- jord- och luftvärmepumpar

Värmepumpen tar vara på den värme solen ger genom att utvinna energi från bergvärme, sjövärme och luftvärme. En värmepump kostar en del, men fördelen med att installera den är att den producerar ungefär tre gånger mer energi än den förbrukar, och inom tio år brukar värmepumpen bli en ren plusaffär.

Vilken du väljer beror på hus, behov, tomt och geografiskt läge.

Markvärmepumpar med ett slutet vätskesystem hämtar värme från jord, berg eller vatten.

Luftvärmepumpar hämtar lagrad solenergi från luften och omvandlar energin till varmluft eller varmvatten i ett vattenburet distributionssystem.

Vi på JEMT AB hjälper dig att hitta det bästa alternativet utifrån önskemål, behov och förutsättningar.

 

Hur underhåller jag min värmepump?

Du bör regelbundet låta en fackman se över din värmepump. Exakt hur ofta beror bland annat på storleken på din värmepump. Kontakta oss för information.

Rensa alla filter enligt manual. Har du husdjur bör du rensa inomhusluftfilter oftare, då detta kan påverka funktion en hel del.

Om du har bergvärme ska du läsa av inkommandeköldbärare från borrhålet i mars varje år.

 

Utnyttja solenergin med solfångare

Vi på JEMT AB säljer och installerar solfångare och solceller för att hjälpa dig att ta tillvara på energin som kommer från solen.

Solfångare kombineras ofta med annan värmekälla,  till exempel med en vedpanna, för att tillgodose behovet av varmvatten under sommaren då man inte önskar elda för värmens skull.

Solceller ger dig möjligheten att producera egen elektricitet.

Intresset för de förnybara energislagen har ökat kraftigt sedan i början av 90-talet och förny­bar energi är nu den marknad som har snabbast tillväxt. Med ökande miljöproblem och sti­gande energipriser blir solenergi allt viktigare för såväl småhusägare som för kommunala och privata fastighetsförvaltare och energibolag.

Solenergi vinner i längden och är ett självklart val inom en rad olika användningsområden. Solstrålningen kan användas för att generera både värme och elektricitet, vilket sker med minimal miljöpåverkan.

Då en solenergianläggning inte har någon driftskostnad att ta hänsyn till bestäms energi­pri­set av kapitalkostnaden. En låg ränta och en lång amorteringstid, eller pengar ur madras­sen, ger ofta bra lönsamhet! Till skillnad från andra energislag har solenergin endast en fast kostnad under avskrivningstiden (oberoende av energiprisändringar) och är helt gratis när anlägg­ningen väl är betald.

Solfångare genererar värme och är främst intressanta där värmebehoven överensstämmer med tillgänglig solinstrålning. Alla byggnader och anläggningar med varmvattenbehov under sommaren är bra tillämpningsområden. Solvärme är speciellt intressant i de fall den kombineras med biobränslen. Då erhålls nära 100% förnybar värmeförsörjning och solvär­men kan stå för värmeförsörjningen på sommaren när biobränsleanläggningen har lägre verkningsgrad.

För personalen

Kontakta oss

 

063-1310100640-38010

service@jemt.se